Finanční informace

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o amerických hypotékách, stavebním spoření, hypotečních kalkulačkách, konsolidacích půjček a úvěrů, nebankovních půjčkách, rychlých nebankovních a bankovních půjčkách a možností půjček na směnku.

  • Podrobné informace a rady ohledně nebankovních půjček, úvěrů, hypoték, směnek a stavebním spoření.

Hypoteční kalkulačka

Pokud dnes člověk uvažuje o sjednání hypotéky, pochopitelně jej pravděpodobně jako jedna z prvních věcí bude zajímat, na kolik ho tento druh úvěru každý měsíc přijde. Zatímco dříve bylo pro získání odhadu této částky nutné zajít přímo do banky, která hypotéku nabízí, nebo se spolehnout na kusé informace z letáků či reklam v časopisech, v dnešní době existuje ještě pohlodlnější varianta: takzvaná hypoteční kalkulačka.

Jde ve své podstatě o internetový formulář, který najdeme na stránkách jednotlivých bank, ze kterého po zadání několika základních údajů "vypadne" výše splátky a úroku. Jakkoliv to na první pohled nemusí být zřejmé, ani tento způsob výpočtu není bez problémů. A doporučit jej jako jediný a dostačující zdroj informací o nákladech hypotéky potom nemůžeme ani náhodou.

Ačkoliv se o tom potenciální zájemce o hypotéku nikde mnoho nedočte, internetové hypoteční kalkulačky se od sebe v překvapivě mnoha ohledech velice výrazně liší. A to může být, vzhledem k poměrně vysoké důvěře, které se mnohé internetové kalkulačky u nás těší, poměrně riskantní. Jednoduše tak vzniká nebezpečí, že při přemýšlení o tom, zda si hypotéku můžeme dovolit, dojdeme k výsledku, který pak v žádném případě nebude odpovídat skutečnému stavu věcí.

Obecně je možné říci, že hypoteční kalkulačky, které dnes najdeme na stránkách českých bank, které se tomuto odvětví věnují, můžeme rozdělit do tří základních skupin. Je možné narazit na hypoteční banky, které jako součást svých nabídek umožňují spočítat si vlastní variatu hypotéky za pomoci dostatečně propracovaných služeb, které se označují jako průvodci hypotékou. Zde se výpočet neskládá pouze částky tvořící splátku nebo úrok, ale umožňuje klientovi operovat i s položkami typu pojištění pořízené nemovitosti.

Druhy hypotečních kalkulaček

Druhou kategorií hypotečních kalkulaček na českém internetu jsou ty, které nabízí právě pouze možnost výpočtu splátky a úroku, bez zohlednění ostatních faktorů, které na posuzování hypotéky mají vliv. Tento druh kalkulaček proto není možné v žádném případě doporučit jako nástroj, jehož pomocí je vhodné si ověřit, zda a tu kterou hypotéku se svými současnými příjmy můžeme dosáhnout.

Součástí třetí kategorie kalkulaček, na které dnes můžeme narazit, pak kromě základních údajů o výši splátky a úroku jsou i některé další parametry, které nicméně v žádném případě neumožňují kvalifikované zhodnocení klientových možností. Naopak mohou představovat riziko právě v tom, že ve srovnání s těmi "nejhoršími" internetovými kalkulačkami budí dojem propracovanosti, a mohou tak proto snadno případného žadatele ukolébat, a ten pak již nehledá jiné zdroje informací o konkrétní nabídce.

Pokud jde o to, kolik je kterých kalkulaček v podobě, v jaké jsme si je zde v krátkosti představili, můžeme říci, že situace následovně. Na českém trhu funguje deset ústavů nabízejících hypotéky. Z těchto deseti hypotečních bank dnes pouze čtyři nabízí relativně podrobné výpočty. Další čtyři umožňují pouze "holý" výpočet jak. Zbývající dvě banky jsou co do podrobnosti svých internetových kalkulaček někde uprostřed obou pólů: sledují výši splátky, úroku a několik dalších ukazatelů.

Na co dávat pozor

Rozdíly mezi jednotlivými kalkulačkami spočívají především v tom, že se při zadávání údajů, na jejichž základě se potom dále počítá, neptají stejně podrobně a proto mohou poskytovat zkreslené informace jak o výši měsíčních splátek, tak také o obecných podmínkách a vlastnostech konkrétní nabídky hypoték.

Jako příklad může posloužit třeba otázka ceny pořizované nemovitosti. U hypotečních kalkulaček několika bank se zadává přímo výše poskytnutého úvěru. Není zde tedy možné říci, do jaké výše ceny nemovitosti lze hypotéku čerpat. Jednoduše si tak lze z tohoto formuláře odnést dojem, že banky nabízí hypoteční úvěr stejně vysoký, jako je třeba odhadní cena nemovitosti. Což tak samozřejmě nebývá. Musíme nicméně dodat, že některé banky se na tuto cenu nemovitosti ptá jako na jednu z prvních věcí.

Druhou důležitou informací, která nebývá zohledňována u všech internetových kalkulaček je výše příjmů případného žadatele. Stejně jako jeho případné jiné finanční závazky, nebo to, zda o hypoteční úvěr žádá sám. Potenciální klient tak snadno může získat představu, že na hypotéku dosáhne téměř automaticky, a nemusí si pak být vědom složitého posuzování, které následuje po každém podání žádosti. Kromě toho tam, kde se výše příjmu zadává, mnohdy nemusí být možné zjistit maximální výši úvěru, který lze při tomto přijmu získat.

Třetím typem údajů, který může způsobit rozdíly mezi kalkulačkou spočítanou a skutečnou finanční náročností hypotéky jsou potom různé poplatky, které tvoří její nedílnou součást. Pouze u některých bank kalkulačky zahrují poplatek za vedení účtu nebo povinné pojištění nemovitosti, které je rovněž nutné platit každý měsíc.