Finanční informace

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o amerických hypotékách, stavebním spoření, hypotečních kalkulačkách, konsolidacích půjček a úvěrů, nebankovních půjčkách, rychlých nebankovních a bankovních půjčkách a možností půjček na směnku.

  • Podrobné informace a rady ohledně nebankovních půjček, úvěrů, hypoték, směnek a stavebním spoření.

Konsolidace půjček

Pokud máte obavy z toho, že v budoucnu nezvládnete své dluhy pravidelně splácet tak, jak bylo dohodnuto, nebo se dokonce přestáváte orientovat v tom, co po vás vlastně kdo chce, možná byste se měli blíže seznámit s možností takzvané konsolidace půjček a úvěrů. Stejně jako u ostatních finančních produktů nicméně platí, že je důležité nejprve zvážit všecha pro i proti. Ani konsolidace půjček totiž ve vašem případě nemusí být tím pravým řešením.

Jako konsolidace půjček se v dnešní době označuje převedení několika různých půjček nebo úvěrů na úvěr jediný. Jde tedy o poskytnutí úvěru některou z bank, která na sebe v podstatě převezme administrativu spojenou s předchozími půjčkami, a použije poskytnutých peněz k jejich zaplacení.

Banky přitom jako hlavní přednosti tohoto způsobu úvěrového financování uvádí zejména zmiňované zjednodušení administrativy spojené s vedením úvěrů. Toto skutečně může představovat určitou výhodu zejména pro ty klienty, kteří nejsou příliš zvyklí se "papírováním" pravidelně zabývat, a neustávající sledování lhůt a obecně jakékoliv vyřizování by jim způsobovalo problémy.

Za další přednosti tohoto produktu se potom uvádí snížení finančních nákladů, které představují různé pravidelné poplatky za vedení úvěrů a podobně. Jde tedy o ty drobné částky, které "nenápadně" každý měsíc ukusují z balíku zaplacených peněz, aby se potom v konečném součtu ukázaly jako pravidelné několikasetkorunové položky, které musíte zaplatit, aniž by zároveň znamenaly skutečné snížení dluhu.

Jako pravděpodobně nejdůležitější výhodou konsolidace půjček tak, jak ji v současné době nabízí české banky nicméně můžeme označit skutečnost, že umožňuje prakticky okamžité snížení splátek dosavadních úvěrů. A to tím, že celkovou výši dluhu banka rozdělí do delšího období. Prakticky to znamená, že klient se dostane ze situace, kdy každý měsíc musí zaplatit více něž kolik může. Na druhou stranu ale tím, že úvěr se bude splácet delší dobu pak v součtu a splátkách zaplatí více, než kolik by musel v případě úvěru vedeného na kratší období. I zde tedy obecné pravidlo, že peníze půjčené na delší dobu jsou vždy dražší než ty, které se zavážeme splatit dříve.

Konsolidací půjček tedy dosáhneme menších splátek, celkovou výši dluhu ale tímto způsobem v žádném případě nesnížíme. Pouze z několika dlužníků získáme jediného, ale zpravidla na delší dobu. Konsolidací půjček vzniklý úvěr přitom můžeme splácet až po dobu deseti let. Každý, kdo o této možnosti uvažuje by proto měl zvážit, zda je pro něj skutečně nejdůležitější dosáhnout co nejnižších aktuálních splátek, které se v dlouhodobějším horizontu projeví jako vyšší výdaj. Jinými slovy je na každém, zda je pro něj lepší si nyní utáhout opasek, aby později ušetřil, anebo naopak. Konsolidace půjček zkrátka není všelék na zadlužení, a může skutečně pomoci pouze tomu, kdo přesně ví, co potřebuje.

Připomeňme ještě, že banky dnes v Čechách rovněž nabízí takovou variantu konsolidace, při které má klient možnost ručit za nový úvěr svojí nemovitost, což pak pro něj znamená nižší úročení tohoto úvěru, stejně jako možost půjčit si více peněz. Tímto způsobem je možné přijít až k částce 1,5 milionu korun. Tato možnost se ovšem nabízí pouze klientům, jejichž dosavadní splácení dluhů probíhalo bez problémů, a nebyli tedy doposud zařazeni mezi rizikové klienty.

Konsolidační půjčky je obvykle možné sjednat pro lhůtu splatnosti v rozmezí jednoho až deseti let. Pokud jde o částku, kterou je možné si takto vypůjčit, banky nabízí úvěry od 20 tisíc korun až do částek přesahujícíh milion korun. Tento vyšší strop je ovšem možné vyřídit zpravidla pouze tehdy, kdy se žadatel zaváže ručit svojí nemovitostí. Konsolidace půjček se v této variantě potom stáva vlastně obdobou americké hypotéky. Výhodou ručení nemovitostí je pochopitelně nižší úrok, a to zhruba o polovinu. Obecně se potom úroky u tohoto druhu úvěru pohybují zhruba na stejné úrovni jako u ostatních bankami nabízených spotřebitelských úvěrů.

Mimo to je dobré vědět, že klientovi se v každém případě vyplatí, pokud bance uvede účel svého úvěru, tedy splácení předchozích dluhů. Pokud tak žadatel o úvěr postupuje, má výhodu v tom, že banky v takovém případě obvykle při ověřování klientovy schopnosti splácet – tedy jeho bonity – neberou předchozí dluhy v úvahu. Počítají naopak pouze s nově určenou splátkou, a zajímá je jenom to, jestli se svými sooučasnými příjmy klient bude schopen ji pravidelně hradit. Pokud ale žadatel o úvěr bance neřekne na co peníze potřebuje, měl by vědět, že jeho ostatní dluhy mohou ovlivnit rozhodnutí banky, zda mu nový úvěr schválí, anebo ne.

Poslední věcí, na kterou bychom ještě chtěli upozornit je skutečnost, že ačkoliv může uváděný úrok a výše splátek může ve srovnání se "starými" dluhy jednoznačně mluvit ve prospěch konsolidačního úvěru, nemusí být skutečně výhodnější. Pokud se jej totiž rozhodnete splatit předčasně větší částkou, může to obnášet povinnost zaplatit poplatek ve výši 4 nebo 5 % z této částky. Veškeré výhody spojené s tímto způsobem financování se potom mohou snadno rozplynout.

Pokusme se nyní ještě na závěr shrnout nejdůlejší zásady, kterých je dobré se držet před tím, než se skutečně rozhodnete své dluhy řešit za pomoci konsolidace. Prvím krokem by pochopitelně mělo být sečtení všech současných dluhů nebo jiných závazků. K tomu je také na místě sepsat si seznam všech pravidelných měsíčních splátek a rozdělit je podle jejich důležitosti. Druhým krokem by mělo být zjištění toho, za jakých podmínek je možné předčasně vyrovnat úvěr, jinými slovy kolik to bude stát.

Dejte dohromady nabídky jednotlivých bank a srovnejte jejich finanční náklady, určitě nemá smysl oběhnout jenom banky které jsou poblíž, nebo si nedejbože vystačit s první nabídkou, která se naskytne. Následně srovnejte, kolik by stálo postupně splatit všechny dluhy v jejich současné podobě s tím, na kolik by přišlo jejich vyrovnání prostřednictvím jejich konsolidace – tedy jedním novým úvěrem.

Definitivně se rozhodujte výhradně potom, kdy máte před sebou všechny tyto informace a naprosto bezpečně víte, co by pro vás každá z variant znamenala a jak by se podepsala na stavu vaší peněženky. Nejlépe poznáte, že všemu dobře rozumíte tehdy, kdy budete schopni důvody svého rozhodnutí jednoduše a srozumitelně vysvětlit také dalším lidem.