Finanční informace

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o amerických hypotékách, stavebním spoření, hypotečních kalkulačkách, konsolidacích půjček a úvěrů, nebankovních půjčkách, rychlých nebankovních a bankovních půjčkách a možností půjček na směnku.

  • Podrobné informace a rady ohledně nebankovních půjček, úvěrů, hypoték, směnek a stavebním spoření.

Nebankovní půjčky

Na českém trhu funguje mnoho různých nebankovních subjektů, které nabízí půjčky. Mají společné nižší požadavky na solventnost klienta, rychlé vyřízení a zejména vysoké úročení poskytovaných prostředků. Mezi ty nejvíce oblíbené patří společnosti poskytující drobné hotovostní půjčky a úvěry, nebankovní splátkové společnosti poskytující úvěry na zboží a konečně také zastavárny.

Nebankovní hotovostní půjčky

V současnosti na našem území v této oblasti působí velké množství společností nabízejících tento typ půjček. Podle ČNB v roce 2005 dosahovaly úvěry nebankovních společností více než 43 miliard korun. Jednotlivé společnosti se odlišují jednak místem své působnosti – existují celorepublikové i pouze lokální, ale především různým rozsahem poskytovaných informací o jimi nabízených službách.

Tyto nebankovní půjčky především představují alternativu bankovním půjčkám, které zpravidla neposkytují nižší částky než 15 000 korun a nadto při schvalování uplatňují tvrdší kritéria. U těchto společností mnohdy stačí pouze potvrzení o příjmu nebo například důchodu. Poskytují se ve výši několika desítek tisíc korun.

Nebankovní půjčky jsou však v souhrnu výrazně dražší: v jejich vysokých úrocích se odráží větší riziko, které s sebou nese poskytnutí peněz osobám s nižší bonitou a tedy i vyšší pravděpodobností nesplacení. Náklady na tento druh půjček navíc prodražuje administrativa s nimi spojená, a to zejména kvůli častým osobním návštěvám zástupce společnosti, který mnohdy osobně vybírá splátky.

Kromě výhod v podobě nízkých požadavků na klienta a rychlého obdržení peněz jsou pro nebankovní hotovostní půjčky charakteristická také rizika spojená se zajištěním půjčky. Další nevýhodou, kterou je třeba zmínit jsou sankce v situacích, kdy klient není schopný splácet podle dohodnutého kalendáře. Někdy totiž můžeme v obchodních podmínkách společností najít ustanovení o zajištění pohledávky zástavním právem, nebo formou přímo vykonatelného exekutorského (či notářského) zápisu.

Jde zejména o tzv. rozhodčí doložku. Tou se míní souhlas s tím, aby v případě nesplácení mohl o celé věci rozhodnout předem určený rozhodce. Ve většině případů lidé žádající o tento typ půjčky nemají právnické vzdělání a je pro ně problémem zajistit si dobré zastoupení v rozhodčím řízení. Pro rozhodce navíc společnosti nabízející nebankovní půjčky znamenají dobrý zdroj zakázek, proto se uvádí, že může docházet k problémům s jejich nepodjatostí. Rychlé vyřízení a neexistence opravného prostředku proto pro mnohé dlužníky znamenají značnou nevýhodu.

Za další potenciálně riskantní postup je možné považovat uzavření smlouvy s lokálně působícími společnostmi. Podle odborníků totiž často jejich smlouvy obsahují různé právní kličky a obecně bývají záměrně nejasné. Navíc není výjimkou velký nepoměr mezi poskytnutou částkou a výší jejího zajištění. Někdy dokonce po klientech vyžadují podpis bianco směnky, čímž si zadělávají na velké problémy v případě, že nebudou půjčku řádně splácet.

Nebankovní úvěry na zboží

Samotný nákup zboží na spotřebitelský úvěr u nebankovní splátkové společnosti nepředstavuje velké riziko. Co se týče zajištění úvěrů, podle výše bonity klienta společnosti často požadují ručitele až u úvěrů nad 30 000 korun.

Problémy však často nastávají až v další fázi, kdy společnosti klientovi po vyrovnání úvěru na zboží nabídnou platební karty kreditního typu. Roční procentuální sazba nákladů spolu s dalšími podmínkami totiž mohou být výrazněji nevýhodnější než předchozí úvěr, což klienti mnohdy přehlédnou. I poskytovatelé se totiž zaměřují především na zákazníky z řad méně majetných vrstev u kterých je právní povědomí často nízké.

Zastavárny

Zastavárny jsou pravděpodobně nejméně výhodnou cestou k půjčení peněz. I přesto je poměrně často využívaná. Bohužel neexistují oficiální statistiky, které by popisovaly kolik peněz si v nich lidé napůjčují. Jisté je však to, že zastavárna by měla být posledním místem, kam se vydat pro půjčku.

V zastavárnách se obvykle poskytují prostředky do výše 30 až 60% hodnoty zboží, které lze snadno a rychle zpeněžit. Peníze sice získáte rychle, nicméně zpravidla jen na krátkou dobu a velice vysoký úrok od 1% týdně. Pokud nejste schopni půjčku v dohodnuté době (nejčastěji do 3 měsíců) vrátit, o své věci jednoduše hned přijdete.

Největší zájem mají jejich majitelé o zástavy nemovitostí a automobilů, ke kterým však dochází ve srovnání s jinými druhy věcí poměrně zřídka. Dát auto a dům do zastavárny je totiž docela silná káva i pro ty "nejotrlejší" dlužníky. Dodávat, že nejde zrovna o výhodný krok je zde nejspíš zbytečné. Nejčastěji lidé zastavují elektroniku, šperky, různé domácí spotřebiče a podobně.

Obecným problémem zastaváren je obcházení zákazu propadné zástavy: smlouvy někdy obsahují nezákonné ujednání o oprávnění věřitele zpeněžit věc prodejem z volné ruky. Jejich nespornou výhodoo oproti tomu nulové podmínky týkající se bonity klienta. Zastavárníka zajímá pouze to, aby věc nebyla kradená. Někdy však ani to ne: znám člověka, kterému byla v zastavárně nabídnuta kamera v brašně, ve které byly kromě baterek také doklady zahraničního turisty.