Finanční informace

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o amerických hypotékách, stavebním spoření, hypotečních kalkulačkách, konsolidacích půjček a úvěrů, nebankovních půjčkách, rychlých nebankovních a bankovních půjčkách a možností půjček na směnku.

  • Podrobné informace a rady ohledně nebankovních půjček, úvěrů, hypoték, směnek a stavebním spoření.

Rychlé půjčky

Nabídky nebankovních společností nabízejících rychlé půjčky se v žádném případě neřadí mezi ty nejvýhodnější. Ve srovnání s jinými formami spotřebitelských úvěrů, kam patří například různé půjčky od bank, případně nákup zboží na splátky, vychází jako o mnoho dražší možnost, jak se dostat k penězům. Při bližším prozkoumání nabídek se totiž ukáže, že ačkoliv tento druh půjček může v některých životních situacích představovat vhodné řešení finančních problémů, v žádném případě jej není možné vydávat za půjčku, kterou je namístě si brát tehdy, pokud máte na výběr z více variant.

Pokud nicméně člověk nedisponuje dostatečně velkým majetkem, aby jím mohl ručit za půjčku získanou za výhodnějších podmínek, a zároveň potřebuje peníze co nejrychleji, mnohdy nemá příliš na výběr. A právě z této skupiny lidí se rekrutuje velká část klientů společností, které se věnují rychlému poskytnutí finančních prostředků výměnou za vysoký úrok.

Poskytuje peníze jednotlivcům a domácnostem, které již v současné době splácí několik půjček a úvěrů, nebo se jim během posledních let podařilo získat nějaký ten záznam některém z registrů dlužníků. Takový klient totiž pro banky podle jejich zvyklostí zpravidla znamená příliš vysoké riziko, a na jejich nabídky půjček proto obvykle nedosáhne.

Druhou skupinou, která tento druh půjček hojně využívá jsou potom mladí pracující s nižším vzděláním a slabším sociálním zázemím. Pro takové klienty jsou tyto služby nejčastěji prvním krokem do světa koloběhu rychlých půjček, po kterých následuje zdlouhavé a často komplikované splácení.

Jak jsme již naznačili, půjčka vyřízená prostřednictvím některé z nebankovních společností znamená především obrovskou výši úroku, pokud ji srovnáme s půjčkami, jež nabízejí banky. Tyto úroky přitom zdaleka neznamenají jedinou položku, na které klient svůj úvěr přeplácí.

Nechvalně proslulou specialitou poskytovatelů tohoto typu půjček je totiž vymýšlení nejrůznějších druhů poplatků. Ty tak celou záležitost ještě dále prodraží. Nemáme přitom na mysli poplatky ve výši několika desetikorun nebo stokorun, nad kterými lidé rádi hořekují při četbě měsíčního výpisu z účtu v bance.

Spíše nám jde o několikatisícové poplatky za žádost o úvěr a její posouzení, nebo částky v podobné výši, kterými je zpoplatněno případné předčasné splacení úvěru. Existují dokonce společnosti, u kterých musí klient v případě, kdy se chystá svou půjčku předčasně splatit, uhradit mimo tohoto poplatku v řádu tisíců také všechny úroky, které by musel zaplatit tehdy, kdy by půjčku splácel dále podle původního plánu. Jinými slovy by předčasným splacením nezískal vůbec nic.

Nemá smysl se zde pokoušet o co nejpodrobnější seznam všech účtovaných poplatků, jejich celkovou výši totiž bývá prakticky nemožné zjistit až do doby, než potenciální klient smlouvu s úvěrovou společností skutečně uzavře. Mnohé společnosti se totiž úzkostlivě brání tomu, aby se klientovi dostala smlouva dříve než při jejím podpisu, nebo aby nedej bože byla každému veřejně přístupná na internetových stránkách společnosti.

Kromě poměrně rozšířené praxe "schovávání" smluv a vysokých poplatků, o kterých se mluví pouze pokud je to naprosto nevyhnutelné, přišly některé nebankovní úvěrové společnosti ještě s jedním novým postupem. Tím je nenápadná doložka smlouvy o půjčce, která stanovuje, že úvěr se bude po splacení znovu obnoví, dokud klient nepožádá o jeho zrušení. Takový krok již ale bude samozřejmě zpoplatněn.

Další důležitou součástí smlouvy o rychlé půjčce bývají u společností pasáže věnované jejímu zajištění. Někteří poskytovatelé půjček totiž vyžadují, aby klient v jejich prospěch vystavil bianco směnku. To může být v situaci, kdy není velice přesně stanoveno, za jakých podmínek ji může vyplnit a na jakou částku velice riskantní (například že společnost směnku vyplní až po určité době, kdy klient nesplácí). Pokud nic takového určeno není, vystavuje se klient nebezpečí, že zástupce společnosti směnku vypíše na částku, která jej napadne, a následně ji začne vymáhat. Důležité je vědět, že důkazní břemeno je v takovém případě na straně obžalovaného: klient tedy bude sám muset nějakým způsobem doložit, že požadovaná částka neodpovídá skutečnosti.

Kromě ručení ve formě bianco směnky některé společnosti ve svých smlouvách vyžadují, aby klient zplnomocnil zástupce úvěrové společnosti pro právní jednání se svým zaměstnavatelem. Tato doložka pak v praxi vede k tomu, že úvěrová společnost získá možnost domluvit si s tímto zaměstnavatelem automatické srážení splátek ze mzdy v případech, kdy klient svou půjčku nesplácí podle dohodnutého kalendáře.

Nebylo zde naším záměrem za každou cenu ukázat pouze odvrácenou stranu nebankovních půjček, které je možné vyřídit rychle. V situaci, kdy opravdu nutně potřebujete peníze a nemáte na koho se obrátit, může rychlá půjčka od úvěrové společnosti skutečně znamenat nejlepší řešení.

Pokud se pro něj skutečně rozhodnete, vždy si celou věc dobře rozmyslete. Snažte se získat smlouvu k prostudování dříve, než kdy ji máte podepsat. Zajímejte se o to, jaké poplatky jsou s vyřízením a splácením půjčky spojené a také o to, za jakých podmínek je možné úvěr předčasně splatit.

Určitě nejprve porovnejte nabídky různých firem, abyste zjistili, jak je která nabídka půjčky drahá. K tomuto účelu slouží ukazatel RPSN – roční procentní sazby nákladů. Ne všechny společnosti jej ale rády zveřejňují. Za nejdůležitější zásady ale považujeme to, aby každý potenciální klient raději nepodepisoval biancosměnku vůbec, anebo pouze tehdy, pokud je ve smlouvě přesně stanoveno, kdy je možné ji použít. Druhá zásad je potom společná pro všechny smlouvy: nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumíte, ať už kvůli složitému jazyku, neznámým zkratkám nebo malému písmu.