Finanční informace

Připravili jsme pro vás výtah nejdůležitějších informací týkajících se v dnešní době velice žádaných témat. Na těchto stránkách naleznete vyčerpávající články o amerických hypotékách, stavebním spoření, hypotečních kalkulačkách, konsolidacích půjček a úvěrů, nebankovních půjčkách, rychlých nebankovních a bankovních půjčkách a možností půjček na směnku.

  • Podrobné informace a rady ohledně nebankovních půjček, úvěrů, hypoték, směnek a stavebním spoření.

Stavební spoření

Stavební spoření u nás v současné době můžeme považovat za nejrozšířenější způsob financování vlastního bydlení. Spočívá v dlouhodobém pravidelném spoření, během kterého klient čerpá státní podporu. Až takto našetří předem dohodnutou částku, získá po splnění několika dalších podmínek nárok na účelový úvěr. Ten je tedy nutné použít na bydlení.

Jak funguje stavební spoření

Nabízet stavební spoření může podle zákona pouze banka, která k této činnosti získá potřebné povolení - stavební spořitelna. Podmínkou jeho udělení je to, aby se věnovala pouze stavebnímu spoření a bylo nad ní možné vykonávat bankovní dohled. Díky těmto omezením, která spořitelny v podstatě vedou k tomu, aby se vyhnuly rizikovým operacím, je možné stavební spoření považovat za jednu z nejbezpečnějších forem spoření.

Stavební spoření si může pořídit fyzická i právnická osoba, která se ve smlouvě zaváže k tomu, že bude na určený účet ukládat finanční prostředky v předem dohodnuté výši. Kromě toho se musí žadatel rozhodnout, zda bude žádat o státní podporu.

Pokud jde o potřebné náležitosti smlouvy, musí kromě jiného obsahovat také úrokové sazby jak u vkladů, tak u následného úvěru. Připomeňme ale, sazba kterou je úročeno spoření zpravidla bývá smluvena pouze pro určité období, po jehož uplynutí ji může banky změnit. Může to ale udělat pouze tehdy, pokud je toto ve smlouvě jednoznačně uvedeno!

Své nabídky stavebního spoření jednotlivé spořitelny dělí do několika tzv. tarifů, z nichž si klient vybírá podle toho, která z variant nejlépe odpovídá jeho potřebám. Liší se přitom tím, za jak dlouho je u té které z nich možné zažádat o úvěr, jak dlouho chce úvěr splácet, a jak vysoké měsíční splátky jsou pro něj únosné.

Samozřejmě si také každý střadatel zvolí tzv. cílovou částku. Ta udává, kolik peněz chce střadatel získat spořením, úroky a úvěrem. Dodejme ještě, že spořitelny zpravidla umožňují její výši v průběhu spoření měnit.

Úvěr u stavebního spoření

Existují dvě možnosti, jak získat úvěr ze stavebního spoření: tou první je tzv. řádný úvěr, druhou pak tzv. úvěr překlenovací. Na řádný úvěr má nárok střadatel, který spoří přinejmenším 2 roky, a který – podle obvyklého požadavku spořitelen – dosáhl alespoň 60% cílové částky. Pochopitelně také musí doložit účel úvěru a svoji schopnost jej splácet. Po splnění těchto podmínek obdrží úvěr do výše rozdílu mezi celkovou a naspořenou částkou.

Překlenovací úvěr oproti tomu může střadatel získat již například po naspoření 20% cílové částky. Pokud střadatel nepotřebuju celou cílovou částku naráz, může si zažádat pouze o část. Během následného splácení tohoto překlenovacího úvěru střadatel zároveň vedle placení úroků z úvěru dál spoří a dostává státní podporu.

Po splnění podmínek pro získání řádného úvěru pak střadatel obdrží cílovou částku, s jejíž pomocí dřívější překlenovací úvěr splatí. Potom už mu zbývá splatit pouze řádný úvěr.

Státní podpora

Výše státní podpory závisí na tom, zda žadatel smlouvu uzavřel před rokem 2003, anebo až po něm. Spolu se změnou novely zákona o stavebním spoření totiž došlo k úpravě několika podmínek nutných pro její přiznání.

V případě smluv uzavřených do konce roku 2003, kdy střadatel požádal o podporu do konce roku 2004, je státní podpora 25% z ročně vložené částky, nanejvýš ale z 18 000 Kč. U později uzavřených smluv a žádostí podaných po konci roku 2004 existuje nárok na podporu ve výši 15% z ročně vložené částky, maximálně ale z 20 000 Kč. Částka přesahující tuto výši se pak při posuzování nároku na podporu automaticky převádí do dalšího roku!

Mimo to je důležité vědět, že na výplatu státní podpory získá střadatel nárok pouze v případě, že s naspořenými prostředky u smlouvy uzavřené do roku 2003 nenakládal po dobu pěti let, respektive šesti u smluv uzavřených po roce 2003. Výjimkou je situace, kdy je střadateli schválen úvěr ze stavebního spoření, a prokáže jeho účelové použití na bydlení!

Kromě toho stát také umožňuje snížení daňového základu o úroky zaplacené z úvěr, který je určen na bydlení.